musical

De regels op Musical.nl
 
Onpartijdig
Musical.nl is een onpartijdige site. Op de site worden de musicals enkel beoordeeld door onze bezoekers. Naast de eigen recensies worden er geen kranten-recensies of kritieken uit andere nieuwsbronnen geplaatst. Ook producenten hebben geen zeggenschap over de plaatsering van hun productie op de site, noch kan er invloed uitgeoefend worden op de reviews en de hoogte van de ster-waarderingen voor een productie.
 
Inschrijven
Als je een review wilt schrijven over een van de producties op Musical.nl moet je je eerst inschrijven. Inschrijven is zo gebeurd en het is gratis. Bij het inschrijven krijg je de mogelijkheid om op per e-mail op de hoogte gehouden te worden van last minute- en andere aanbiedingen die theaters en producenten via Musical.nl kunnen doen.
 
Review schrijven & plaatsen
Als je een review wil schrijven over één van de producties op Musical.nl moet je je eerst inschrijven. Na inschrijving ben je in principe vrij om in een review te schrijven wat je wilt, mits het over de kwaliteit en jouw beleving van de productie gaat. Houd bij het schrijven van je review rekening met de mogelijkheid dat andere mensen de productie wellicht nog niet gezien hebben. Musical.nl is geen forum, persoonlijke boodschappen worden derhalve niet op de site geplaatst. Reviews worden altijd gescreend op lengte, onjuistheden en ongepast taalgebruik voordat ze worden geplaatst. Musical.nl behoudt zich het recht voor om ten behoeve van de leesbaarheid van de review correcties aan te brengen.
De maximale lengte van een review is 900 tekens. Een review een redelijk stuk tekst zijn en niet een enkele zin of kreet. Ook dient een review te gaan over een reeds bezochte musical.
 
Klachten over een productie
Musical.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de producties die op de site staan. Derhalve kunnen er bij Musical.nl geen klachten over de producties worden ingediend.